Kars Ticaret Borsası
+90 (474) 212 0764

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

  VİZYONUMUZ (Amaç ve Hedeflerimiz)
İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişimini sağlamak,
Üyelerimize gelişen dünyada sektörel bilgi ve becerileri aktararak rekabet gücünü, karlılık ve kaliteyi artırmak.
Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş Yönetim Kadrosu ve teknolojik bilgi ve becerileri kullanabilen personel kadrosu ile üyelere kaliteli hizmet sunmak ve kurumsal kapasiteyi artırmak.
Kars ilimizde ve çalışma sahamızda yer alan Ardahan’da Canlı Hayvan ticaretini ve süt ürünleri çeşitliliğini geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini ve saygınlığını artıran, işbirliği geliştiren, kurumsal yapısını sürekli geliştiren ve bunlara yönelik proje üreten bir borsa haline gelmek.
MİSYONUMUZ (Görevlerimiz)
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;
* Yönetim ve personel kadromuz ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması,
* Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması,
* Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi, belge ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve arşivlenmesi,
* Borsası bulunmayan komşu il ve ilçelerdeki tüccar ve sanayicilere borsa hizmetlerinin ulaştırılması ve Borsamıza yeni üye olarak kazandırılması,
* Üyelerimiz arasında ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi,
* Kars Ticaret Borsası’nın başlıca kota maddesi olan Canlı Hayvan Ticaretinin şeffaf, güvenilir ortamda yürütülmesini sağlamak, bölgede canlı hayvan ticaret merkezi olma yolunda çözüm gücü olmak.
* Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığının, çevre ve gıda güvenliğinin sağlanması üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.