Kars Ticaret Borsası
+90 (474) 212 0764

KARS OSB

KARS OSB

 KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

 

07.11.1975 gün ve 7/10992 sayılı kararname ile ilimizde dengeli bir kalkınma aracı olarak Kars Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması kararı alınmıştır. Bunun üzerine il merkezinin Paşaçayırı Mahallesi ile KümbetliKöyü arasında 1.947.000 m2’lik bir alan üzerinde 75 parselden oluşan bir fabrika sahası planlanmış ve 1976 yılında vali başkanlığında, İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi ve Kars Sanayi ve Ticaret Odası’nın iştiraki ile oluşturulan Müteşebbis Teşekkül Heyeti’nin sorumluluğunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.
1976 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 1 milyon m²’lik bir alanı kaplayan Kars OSB, 88’i tahsisli olmak üzere 91 parselden oluşmakta ve 54 parselde 49 işletme faaliyetlerine devam etmektedir. 11 parselde 8 işletmenin inşaat çalışmaları sürmekte, 23 parselde ise 18 işletmenin inşası proje aşamasında bulunmaktadır.
54 parselde aktif bir şekilde üretimlerine devam eden işletmeler arasında süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmeler 23 parselle ilk sırayı alırken; 4’er parsel ile süt ve süt ürünlerini orman ürünleri ve hazır beton alanında üretim yapan işletmeler takip etmektedir.
OSB’nin altyapı yenileme çalışmaları devam etmekle beraber 2018’de ihalesi yapılan doğalgaz dağıtım şebekesinin de kısa sürede bitirilerek 2019’da bölgenin doğalgaza kavuşturulması beklenmektedir.
Kars OSB’nin kapasitesinin yeni yatırımlar için yetersiz hale gelmesi ve yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda 2. OSB’nin kurulması için kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.2. OSB’de 80 sanayi parselinin yer alması planlanmaktadır.

KARS TARIMA DAYALI İHTİSAS (TDİ) BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Kuruluş amacı, Kars’ta ve bölgedeki canlı hayvan potansiyelinin modern bir besicilik anlayışı ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır.
Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla Karadağ Tepesi mevkiinde 1,47 milyon m²’lik alanda kurulma kararı alınan Besi OSB’nin imar planları ve altyapı projeleri tamamlanmakla beraber altyapı inşaat çalışmaları devam etmektedir.
OSB’nin merkez 1. kısmında besi işletmelerine hizmet edecek idari ve sosyal tesisler, acil kesim alanı, dezenfekte sevkiyat kontrol merkezi, hayvan kliniği, kantar ve tır kamyon parkı yer alacaktır.
2. kısım alan ise tamamen besi işletme alanları ve gerekli teknik altyapı alanları olarak düzenlenmiştir. Kurulması düşünülen işletme alan sayısı 115 adettir. Bu kısımda toplam 11.250 hayvanın besi amacı ile barındırılması mümkün hale gelecektir.
3.Kısım alan ise TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin toplam alanının %5,48’ini kapsayacak şekilde sanayi alanı olarak planlanmıştır. Sanayi alanı içerisinde yem üretim tesisleri ve hayvansal ürün amaçlı entegre tesisler yer alacaktır.
Projede karantina amacıyla bir alan da ayrılmıştır. Bu alan TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin doğusunda sağlık koruma bandı içerisinde besi parsellerinden bağımsız alanda kurulacaktır.