Kars Ticaret Borsası
+90 (474) 212 0764

tarihçe

tarihçe

 TARİHÇE

Merkezi Kars olan ‘Doğu ve Cenup İlleri Mıntıkası Canlı Hayvan İhracatçıları
Birliği Türk Anonim Şirketi’ M.K. ATATÜRK imzası ile 16.07.1937 tarihinde kurulmuş
ve Kars Ticaret Borsasının Temeli atılmıştır. Söz konusu Birliğin Başkanı Cihangiroğlu
İbrahim Bey’dir. Takip eden yıllarda sırasıyla Celal YERDELEN 1952- 1956,
Kazım ZAMAN 1956-1960, Bayram ALTUNTERİM 1960-1964, Musa DAŞDELEN
1964-1968, Ahmet DAŞDAELEN 1968-1980, Rıza BOZDEMİR 1980-1980, İsmet
ÇELİK 1980-2015 günümüze kadar seçilerek iş başına gelen başkanlarımızdır.
8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,
Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları” kanunu Oda ve Borsalara yeni
bir kimlik kazandırmış ve bir birlik altında teşkilatlanmaları sağlanmıştır. Son yıllardaki
teknolojik gelişmeler sonucu haberleşme, ulaşım ve bilgi işlem alanındaki
yenilikler, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, uluslararası ticaretteki korumacı-
lıkların gittikçe azalması dünyamızı tek bir pazara doğru getirmektedir. Bu geliş-
melerin sonucunda Ticaret ve Borsalarının görevleri artmış ve borsalar bölgesel
kalkınma ve şehir ekonomilerinde daha aktif bir aktör haline gelmiştir.
Borsamız idari binası 270 m2 alana sahip olup İsmail Aytemiz Caddesinde
yer almaktadır. 2008 yılında Başkanımızın büyük çabası ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığının
teşvikiyle Borsamıza yeni bir gayrimenkul kazandırılmıştır. Bu değerli
arazi, 30 Ekim Mahallesi Erzurum yolu üzerinde yer alan ve yola 200 m cepheli
52.000 m2 alana sahip ve 200 büyük başlık fenni besi ahırından oluşmaktadır.
Borsamız Canlı Hayvan Alım-Satım Şubesi 1937-1967 yılları arasında ilimizin
şimdiki valilik binasının bulunduğu arazi üzerinde hizmet vermiştir. 1967 yılında
Borsa Yönetim Kurulu tarafından Karadağ Mahallesinde Ardahan yolu üzerinde
Kars Ticaret Borsası 
Milli Emlak’a ait 40 dönümlük araziyi kiralayarak şimdiki Canlı Hayvan Alım Satım
Şubesini kurmuştur.