Kars Ticaret Borsası
+90 (474) 212 0764

Kars Modern Hayvancılığı Öğreniyor

Kars Modern Hayvancılığı Öğreniyor

 Serhat Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen proje Teknik Destek Programı kapsamında mali açıdan desteklendi.
Projenin hedefi; Karsta canlı hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, bakım, besleme, hastalıklarla mücadele, kooperatifçilik ve desteklemeler konularında küçük aile işletmelerine bilgi aktarmak olduğunu açıklayan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Adem Moco yapılan projeyle Hedef kitlesi olan köylerde canlı hayvan yetiştiriciliği yapan ailelere ulaşmak olduğunu söyledi.
Yapılacak olan Seminere eğitici olarak katılacak olan Kafkas Üniversitesi akademik kadrosundan Prof. Dr. Muammer TİLKİ, Prof Dr. Mithat ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Erol AYDIN ve Öğrt. Görevlisi Mükremin ÖLMEZ 'e projenin çalışmalarında görev alacaklar.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Adem Moco daha sonra şunları söyledi:

Seminerlerimizin Birincisi; 27/01/2016 Susuz Halk Eğitim Merkezinde, İkincisi, Kars merkeze bağlı Vezin Köy, üçüncüsü Digor ilçemize bağlı Kocaköy'de ve dördüncüsü ise ileride belirleyeceğimiz bir köy ve ya ilçe merkezinde gerçekleşecektir.
Geleneksel tarzda yetiştiriciliğin Kars hayvancılığını giderek geride bıraktığını et ve süt verimindeki nitelik ve sayısal veriler ortaya koymaktadır. 1990'larda canlı hayvan üretiminde 1. sırada olan Kars bugün 6. sıraya gerilemiştir. Et üretimi bakımından en son sıralardayız ama besi ham maddesi olan dana bizde. Bu geri kalmışlık değil geri bırakılmışlıktır. Birlik ve kooperatiflerin yeterince yaygın olmaması üreticiyi büyük şirketlere karşı zayıflatmakta ve rekabet gücünü sıfıra indirmektedir. Kars halkı artık uyanmalıdır. Günde 5 Kg süt veren inekten ve besiye bile alınmayacak gocur danadan vazgeçmelidir. Bakım ve beslenmede maksimum randıman elde edebilecek şekilde üreticiler eğitilmelidir. Halihazırdaki üretim tarzı boşa zaman harcamaktır.

Üretici verimli besi danasını ucuza satacağına Kooperatif şeklinde bir araya gelerek kendi danasını kendi besleyip et olarak değerine satabilir. Et ve Balık Kurumu bunu anlaşmalı besicilik projesi ile destekliyor. İlimizde tek nitelikli besi yapan işletme Kars Açık Ceza Evi iyi bir örnektir. Süt işletmeleri köy köy dolaşıp kamyonla süt toplayacağına soğuk süt depolarından bir kerede toplaması hem sağlıklı hem de karlıdır.

40 başlık besi tesisi projesi TKDK tarafından proje aşamasında hiçbir gideri olmayan ve % 70 'e kadar hibe ile desteklenen bir projedir. İlgili ajanslar proje tanıtımı konusunda daha fazla mesai harcamalıdır.

Bu nedenle meslek kuruluşları ve kamu kuruluşlarının el birliği ile bu tür çalışmaları desteklemesi gerekmektedir. Çağın bilgi ve becerilerini ve modern üretim tekniklerini Kars üreticisine kazandırmak İlimizi ekonomik ve sosyal açıdan ileriye taşıyacaktır.
Üreticilerin bu eğitim çalışmalarına katılımı tarafımızdan ilgiyle beklenmektedir. Seminere tüm üreticilerimiz davetlidir. Dedi.Serhat TV